Ολοκληρώστε την Εγγραφή σας (Πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε ένα καινούριο λογαριασμό) | Ερωτηματολόγιο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα

Status message

You must login or register to view this form.

Ολοκληρώστε την Εγγραφή σας (Πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε ένα καινούριο λογαριασμό)

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)