Οδηγίες | Ερωτηματολόγιο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα

Οδηγίες

Ερωτηματολόγιο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα

To ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Open Discovery Space” και "Inspiring Science Education". Aπευθύνεται σε διευθύνσεις και διδακτικό προσωπικό σχολείων από 25 χώρες της Ευρώπης, με στόχο την αποτύπωση του βαθμού αξιοποίησης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας) στη σχολική ζωή. Ο όρος ΤΠΕ αναφέρεται εδώ στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πράξη εν γένει, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους πιθανούς τύπους τεχνολογίας και τα είδη χρήσης τους, με έμφαση στις εφαρμογές της ηλεκτρονικής μάθησης. Πριν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, θα σας ζητηθεί να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως και του σχολείου σας, ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας η ομάδα του ODS, για να σας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της μελέτης. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες θα μείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 

Πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό.
Εάν έχετε συνδεθεί με το λογαριασμό σας, παρακαλώ προχωρήστε στην συμπλήρωση των ενοτήτων του ερωτηματολογίου.
registration

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1. Όραμα και πολιτική του σχολείου
  2. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πρόγραμμα Σπουδών
  3. Η κουλτούρα του σχολείου ως προς τις ΤΠΕ
  4. Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
  5. Υποδομές και εξόπλισμός

Σχέδιο δράσης του σχολείου

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)